1 พงศาวดาร 3:8

1 พงศาวดาร 3:8 THSV11

เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท 9 องค์ด้วยกัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน