1 พงศาวดาร 3:6

1 พงศาวดาร 3:6 THSV11

แล้วทรงมี อิบฮาร์ เอลีชามา เอลีเฟเลท
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน