1 พงศาวดาร 3:23

1 พงศาวดาร 3:23 THSV11

บุตรเนอารียาห์คือเอลีโอนัย เฮเสคียาห์ และอัสรีคัม รวม 3 คนด้วยกัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน