1 พงศาวดาร 3:22

1 พงศาวดาร 3:22 THSV11

เชื้อสายของเชคานิยาห์รวม 6 คนคือ เชไมยาห์ และบุตรของเชไมยาห์คือฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์ และชาฟัท
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน