1 พงศาวดาร 3:20

1 พงศาวดาร 3:20 THSV11

ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเสด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน