1 พงศาวดาร 3:2

1 พงศาวดาร 3:2 THSV11

องค์ที่สามคืออับซาโลมโอรสของพระนางมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย พระราชาของเมืองเกชูร์ องค์ที่สี่คืออาโดนียาห์โอรสของพระนางฮักกีท
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน