1 พงศาวดาร 3:19

1 พงศาวดาร 3:19 THSV11

และบุตรของเปดายาห์คือเศรุบบาเบล และชิเมอี และบุตรของเศรุบบาเบลคือเมชุลลาม ฮานันยาห์ และเชโลมิทน้องสาวของพวกเขา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน