1 พงศาวดาร 3:15

1 พงศาวดาร 3:15 THSV11

บรรดาโอรสของโยสิยาห์คือ โยฮานันโอรสหัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน