1 พงศาวดาร 3:12

1 พงศาวดาร 3:12 THSV11

โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คืออาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน