1 พงศาวดาร 3:10

1 พงศาวดาร 3:10 THSV11

โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัท
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน