1 พงศาวดาร 3:1

1 พงศาวดาร 3:1 THSV11

ต่อไปนี้เป็นบรรดาโอรสของดาวิดประสูติให้แก่พระองค์ ในกรุงเฮโบรน อัมโนนโอรสหัวปีของพระนางอาหิโนอัม ชาวยิสเรเอล องค์ที่สองคือดาเนียล โอรสของพระนางอาบีกายิลชาวคารเมล
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน