బాలల కొరకు బైబిల్ App

 

 

by YouVersion

బాలల కొరకు బైబిల్ App యొక్క చిహ్నము

మీ పిల్లలు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించడానికి వారికి సహాయపడండి.

యేసు మరియు స్నేహితులు

ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి!

App స్టోర్ నందు అందుబాటులో ఉన్నది దీన్ని Google Play లో పొందండి Android కోసం Amazon App స్టోర్ నందు అందుబాటులో ఉన్నది
ఏదేను తోట

బైబిలు తో సంభాషించండి, దానిలో జీవమును కనుగొనండి.

మొదటి క్రిస్మస్ పశువుల పాకలో మరియ, యోసేపు మరియు శిశువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క జననం గురించి చెప్పడానికి గొర్రెల కాపరులకు దేవదూతలు కనిపించారు యేసు పక్షవాయువు గల వానిని స్వస్థపరచుట

మీ పిల్లలకు ఉచితమైన బైబిల్ అనుభూతి

స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మరియు టాబ్లెట్‌ల కోసం యానిమేటెడ్ కథల పుస్తకాల App

టచ్-తో ఉపయోగించే యానిమేషన్లతో స్పష్టమైన దృష్టాంతాలు

ఆటలు మరియు కార్యకలాపాలు పిల్లలు నేర్చుకున్న వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి సహాయపడతాయి

పిల్లలకు అనుకూలమైన నావిగేషన్

YouVersion: ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన బైబిల్ App YouVersion: ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన బైబిల్ App

భాగస్వామిగా

ortaklığıyla