Methali 4:1

BHN
Biblia Habari Njema

1Wanangu, sikilizeni mwongozo wa baba yenu,
tegeni sikio mpate kuwa na akili.