Mwanzo 1:8

Mwanzo 1:8 SUV

Mungu akaliita lile anga Mbingu. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya pili.
SUV: Swahili Revised Union Version
husisha wengine/jumuisha