Mwanzo 1:2

Mwanzo 1:2 SUV

Nayo nchi ilikuwa tupu, tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
SUV: Swahili Revised Union Version
husisha wengine/jumuisha

Mipango ya Masomo na ibada za bure zinazohusiana na Mwanzo 1:2