Zab 23:6

Zab 23:6 SUV

Hakika wema na fadhili zitanifuata Siku zote za maisha yangu; Nami nitakaa nyumbani mwa BWANA milele.
SUV: Maandiko Matakatifu ya Mungu Yaitwayo Biblia
husisha wengine/jumuisha

Zab 23:6

husisha wengine/jumuisha

Mipango ya Masomo na ibada za bure zinazohusiana na Zab 23:6