Zab 23:5

Zab 23:5 SUV

Waandaa meza mbele yangu, Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, Na kikombe changu kinafurika.
SUV: Maandiko Matakatifu ya Mungu Yaitwayo Biblia
husisha wengine/jumuisha

Mipango ya Masomo na ibada za bure zinazohusiana na Zab 23:5