Isa 54:10

Isa 54:10 SUV

Maana milima itaondoka, na vilima vitaondolewa; bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa; asema BWANA akurehemuye.
SUV: Maandiko Matakatifu ya Mungu Yaitwayo Biblia
husisha wengine/jumuisha

Isa 54:10

husisha wengine/jumuisha