Sökresultat för: Var inte rädd

 • Domarboken 6:23 (B2000)

  Herren sade till honom: »Du kan vara trygg. Var inte rädd, du skall inte dö.«

 • Sefanja 3:16 (B2000)

  Den dagen skall Jerusalem få höra: »Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod.

 • Andra Kungaboken 6:16 (B2000)

  Elisha svarade: »Var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras.«

 • Klagovisorna 3:57 (B2000)

  Du kommer till mig när jag ropar, du säger: Var inte rädd.

 • Markusevangeliet 5:36 (B2000)

  Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: »Var inte rädd, tro bara.«

 • Lukasevangeliet 1:30 (B2000)

  Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

 • Lukasevangeliet 12:32 (B2000)

  Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket.

 • Femte Moseboken 7:18 (B2000)

  Men var inte rädd för dem, utan tänk på vad Herren, din Gud, gjorde med farao och alla egypterna,

 • Första Samuelsboken 28:13 (B2000)

  »Var inte rädd«, sade kungen. »Vad är det du ser?« — »Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden«, sade kvinnan.

 • Jesaja 41:14 (B2000)

  Var inte rädd, Jakob, lilla kryp, Israel, du stackars mask. Jag hjälper dig, säger Herren, Israels Helige är din befriare.

 • Jesaja 43:5 (B2000)

  Var inte rädd, jag är med dig. Från öster för jag hem dina barn, från väster samlar jag er alla.

 • Lukasevangeliet 8:50 (B2000)

  Jesus hörde det och sade till honom: »Var inte rädd, tro bara, så skall hon bli hjälpt.«

 • Jesaja 41:10 (B2000)

  Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

 • Jesaja 54:4 (B2000)

  Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas, blygs inte, du skall inte förödmjukas. Nej, du skall glömma din ungdoms skam, inte mer minnas änketidens smälek.

 • Femte Moseboken 31:8 (B2000)

  Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!«

 • Hesekiel 2:6 (B2000)

  Människa! Var inte rädd för dem och bli inte skrämd av vad de säger, även om nässlor och törnen omger dig och du bor bland skorpioner. Bli inte skrämd av vad de säger och var inte rädd för dem. De är ju ett motsträvigt folk.

 • Hesekiel 3:9 (B2000)

  Jag skall göra din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Var inte rädd för dem, låt dem inte skrämma dig. De är ju ett motsträvigt folk.«

 • Apostlagärningarna 18:9 (B2000)

  En natt sade Herren till Paulus i en syn: »Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas,

 • Första Moseboken 15:1 (B2000)

  En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn: »Var inte rädd, Abram! Jag är din sköld. Du skall bli rikt belönad.«

 • Första Moseboken 46:3 (B2000)

  Och Gud sade: »Jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd att fara till Egypten, ty där skall jag göra dig till ett stort folk.

 • Josua 10:8 (B2000)

  Herren sade till Josua: »Var inte rädd för dem, jag ger dem i ditt våld. Ingen av dem skall kunna hålla stånd mot dig.«

 • Jesaja 41:13 (B2000)

  Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.

 • Jesaja 44:2 (B2000)

  Så säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var inte rädd, min tjänare Jakob, Jeshurun, som jag har utvalt.

 • Lukasevangeliet 5:10 (B2000)

  likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: »Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.«

 • Apostlagärningarna 23:11 (B2000)

  På natten kom Herren till honom och sade: »Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom.«