Att söka frid

Dag 1 av 7 • Dagens läsning

Andakt

Frid med Gud

Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. (Rom 5:11)

Sökandet efter frid är något vi kan företa för vår egen skull och på egen hand. Frid kan hittas på många platser. Oavsett om det är på spat, gymmet eller vilken plats som helst som får dig avslappnad är det bra att ha en intention när du söker dessa fristäder. 

Ordet fristad på engelska är sanctuary och det ordet kommer i sin tur från latinets ‘sanctus’ som betyder helgad eller helig. I vårt sökande efter frid måste vi vara noga med att inte glömma det som är heligt. 

Vår relation med Gud har blivit helad genom Jesus. Jesus har fört oss in i en levande relation med Fadern som tillåter att vi bli kallade Guds vänner. 

Som med alla meningsfulla förhållanden, behöver vi vara ärliga och sårbara för att vår relation ska gå på djupet. Vänd dig till Gud med de saker du behöver ge upp, sök Hans kärleksfulla vänlighet för för att få frid. Be att Han fortsätter att forma dig till att likna Kristus.

Afrikanskt ordspråk

Visa mig dina vänner så ska visa dig vilken slags människa du är. ~ Afrikanskt ordspråk

Att göra: 

Samtala med en av dina bästa vänner och säg vad du värderar med er vänskap. Ta tid efter den konversationen och reflektera över hur du kan bygga en liknande relation med Gud, eftersom Han har kallat dig vän.