Bön Spelar Roll

Dag 1 av 5 • Dagens läsning

Andakt

Samarbete genom bön

I början av Apostlagärningarna 12, innan Lukas i detalj berättar historien om hur Petrus blir räddad ur fängelset, kan vi se att han börjar med att nämna att Herodes just hade avrättat Jakob. Det verkar som om han jämför dessa två händelser och att den enda skillnaden mellan dem är bön. Tänk om församlingen hade bett för Jakob som de hade bett för Petrus? Är det möjligt att historien hade slutat annorlunda då? Kunde bön ha förändrat denna tragiska situation? Bön förändrar faktiskt situationer, eftersom bön är ett grundläggande sätt i hur vi samarbetar med Gud.

Profeten Elia är ett utmärkt exempel på denna princip. I tre och ett halvt år hade Israel plågats av torka tills Gud lovade profeten att han skulle sända regn. “En lång tid därefter, på det tredje året, kom HERRENS ord till Elia. Han sade: 'Gå och träd fram inför Ahab, så ska jag låta det regna på jorden.’” (1 Kung 18:1). Men i slutet av samma kapitel där löftet gavs, ser vi Elia be för att löftet ska uppfyllas. Han böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Sju gånger skickade han sin tjänare för att leta efter tecken på regn och under tiden säger Jakob 5:17 att han “bad ivrigt” (NUB).

Man kan undra varför Elia överhuvudtaget behövde be, om Gud redan hade lovat att han skulle skicka svaret. Men Elia förstod att löftet krävde samarbete genom bön. Bön är ett samarbete mellan himlen och jorden, som utövas när Guds folk säger ja till Guds löften och ber ut dem här i den synliga världen. Åh, så många löften det finns för Guds barn, om de bara tog tag i dem på allvar genom tro och bön. Ja! Bön spelar roll. Den har kraft att förändra världen.