Att leva som Jesus

Dag 4 av 5 • Dagens läsning

Andakt

Lyssna som Jesus lyssnade. Nuförtiden blir du lätt värdesatt för din åsikt. Alla vill vara en instagram-influencer eller en populär youtuber. Även om det inte riktigt är något fel med det behöver vi ta ett steg tillbaka och tänka. Försöker vi vara så högljudda att vi går miste om möjligheter att lyssna?Jesus var en av de bästa lyssnarna genom tiderna. Att lyssna är ett sätt att visa kärlek till människor därför att det visar att du värdesätter vad de har att komma med. Tänk dig en konversation med någon som inte låter dig komma till tals. Det är inget riktigt samtal, eller hur? Låt oss lära oss att lyssna ordentligt. Faktum är att det finns en historia i Lukasevangeliet kapitel 18, där Jesus lyssnade - inte till den mest högljudda rösten. Jesus var en bra lyssnare därför att han inte hörde det som alla andra hörde. Han hörde det som verkligen var viktigt. Är vi villiga att lyssna till det som inte hörs istället för det som är populärt? Hur som helst, i historien fanns en blind man som tiggde vid vägkanten. Han fick reda på att det var en stor folksamling för att Jesus gick omkring. Mannen började då att ropa på Jesus. Människor blev irriterade och sa till honom att vara tyst men mannen ropade bara högre. Jesus lyssnade inte på folksamlingen eller den populära åsikten. Jesus lyssnade på individen. Jesus gick fram till mannen och frågade honom vad han ville att Jesus skulle göra för honom. Är inte detta en bra fråga? Jesus visste antagligen bättre vad mannen behövde än mannen själv. Men Jesus tog inte för givet vad människor behövde. Han svepte inte in och sa "jag vet vad som är bäst för dig, så varsågod". Han tog sig tid att lyssna. Jesus var tyst nog att höra rösten från någon som behövde honom och han hade nog med tålamod att lyssna till vad mannen ville. Mannen bad om sin syn och Jesus helade honom. Vilken mäktig historia om lyssnande.  Vem är du i historien? Är du folkmassan - för fast i vad som är "normalt" eller "populärt" för att uppmärksamma någon i nöd? Eller håller du på att bli som Jesus - tyst nog att lyssna efter det som betyder mest - inte det som är mest högljutt. Lyssna ordentligt. För när du gör det, visar du kärlek och då lever du som Jesus. Be: Gud, hjälp mig att vara tyst nog att höra människor omkring mig. Ge mig öron att lyssna till dem som behöver hjälp och stöd. Hjälp mig att visa kärlek genom att lyssna ordentligt. Tack för att du alltid lyssnar på mig och för att du visade oss hur man lyssnar. I Jesus namn, amen.