Att leva som Jesus

Andakt

Stå upp för dem som inte kan stå upp för sig själva. I en värld där åsikter kan bli virala minuter efter att de har lagts upp och diskussioner på sociala medier går från noll till hundra på ett ögonblick är det klokt att komma ihåg att vara som Jesus såväl online som offline. Jesus var inte rädd för att avslöja synd men han gjorde det i ett sammanhang av relation och nåd. Att dela inlägg om problem kommer nog inte att leda till en lösning. Men att stå upp för någon som inte kan stå upp för sig själv? Det är nära Jesus hjärta.  I Johannes kapitel åtta ser vi en berättelse om en kvinna som ertappats med äktenskapsbrott. Folket ville stena henne för det och lagen sa att de kunde det. De frågade Jesus vad han skulle göra för att försöka få honom att säga något han sedan skulle ångra. Jesus gick inte på det. Istället sa han att den som aldrig hade syndat skulle kasta första stenen. Han började att skriva i sanden och somliga tror att han faktiskt skrev ner synder hos människorna runt omkring honom. Människorna gick och endast Jesus blev kvar. Jesus gav kvinnan nåd genom att låta henne gå men han gav henne sanningen genom att säga till henne att inte synda mer. Vi borde sträva att efterfölja det inför människorna i våra liv. Vi borde börja med att bygga relationer med nåd och påminna människor om att deras misstag kan bli sonade. Sedan hjälper vi människor förstå att det finns ett bättre sätt att leva på - genom att följa Jesus. Så stå upp för dem som inte kan stå upp för sig själva. Stå upp för människor som världen förkastar. Stå upp för dem som blir förbisedda och dem som står utanför. Stå inte bara upp för dem utan var redo att tjäna.I Matteusevangeliet 25 ser vi att Jesus talar om två sorters människor—får och getter. Låt oss ta en närmare titt. Fåren är de som tjänade dessa minsta, de erbjöd hjälp åt de fattiga, vatten till de törstande, såg till de sjuka etc. Getterna? De ignorerade människor i nöd. Läs dagens text och se hur det slutade. Spoilervarning: att tjäna är betydelsefullt för Gud och det spelar ingen roll om vi säger att vi älskar Gud om vi inte älskar hans folk genom att tjäna dem väl. Vem kommer du att stå upp för? Vem ska du tjäna? När du gör det, säger Jesus att du faktiskt gör det för honom. Be: Gud, visa mig vem jag ska stå upp för och hur jag ska stå upp för dem. Hjälp mig att rätta till fel. Hjälp mig att acceptera de människor som andra avvisar. Hjälp mig att tjäna som du tjänar, älska som du älskar och stå upp som du står upp. Låt mig bli förkrossad över det som förkrossar dig och ge mig nya ögon så att jag kan se andra som du gör. I Jesus namn, amen.