Romarbrevet 6
NUB

Romarbrevet 6

6
Syndens makt är bruten
1Vad innebär då detta? Ska vi fortsätta att synda, så att nåden kan öka? 2Nej, självklart inte! Vi har ju dött bort från synden. Hur skulle vi då kunna fortsätta att leva i den? 3Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har döpts in i hans död? 4Genom dopet är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från de döda genom sin Faders härlighet, får nu också vi leva ett nytt liv.
5Om vi alltså har blivit förenade med honom genom att dö tillsammans med honom, ska vi också bli förenade med honom i uppståndelsen. 6Vi vet att vårt gamla jag korsfästes tillsammans med honom, för att den syndiga kroppen skulle förlora sin makt. Därför är vi inte längre slavar under synden. 7Den som är död är ju befriad från synden. 8Men om vi har dött tillsammans med Kristus, tror vi att vi också ska leva tillsammans med honom.
9Vi vet ju att Kristus har uppstått från de döda och aldrig mer ska dö. Döden har inte längre någon makt över honom. 10Han dog bort från synden, en gång för alla, och nu när han lever, lever han för Gud. 11På samma sätt ska också ni betrakta er själva som döda för synden och levande för Gud i Kristus Jesus.
12Låt alltså inte synden få makt över era dödliga kroppar, så att ni ger efter för kroppens begär. 13Låt inte era kroppsdelar användas som redskap för något orättfärdigt, utan låt Gud använda er. Ni har ju gått från död till liv, så låt Gud använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. 14Synden ska inte längre styra er, för ni står ju inte under lagen utan under nåden.
Fria att lyda Gud
15Vad innebär då detta? Ska vi synda, eftersom vi inte är under lagen utan under nåden? Nej, naturligtvis inte!
16Inser ni inte att om ni väljer att bli slavar under någon och lyda honom, så är ni slavar under den som ni lyder, antingen under synden som leder till död, eller under en lydnad som leder till rättfärdighet? 17Men Gud vare tack! Ni som en gång var slavar under synden valde att av hela hjärtat lyda den undervisning som ni har fått. 18Nu är ni fria från synden och har blivit slavar för rättfärdigheten – 19jag använder en mänsklig bild för er mänskliga svaghets skull. Förut lät ni era kroppar vara slavar under orenheten och den tilltagande laglösheten, men låt dem nu istället bli rättfärdighetens slavar; det leder till helighet.
20När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. 21Och vad blev resultatet? Jo, att ni gjorde sådant som ni nu skäms för, sådant som leder till döden. 22Men nu har ni blivit fria från synden och är Guds slavar, och resultatet blir att ni skördar helighet och till slut får evigt liv. 23Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.

Lär dig mer om nuBibeln