Psaltaren 27:9

Psaltaren 27:9 NUB

Dölj inte ditt ansikte för mig, visa inte bort din tjänare i vrede! Du, som varit min hjälp, förkasta mig inte, överge mig inte, min frälsnings Gud.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Psaltaren 27:9