Psaltaren 27:8

Psaltaren 27:8 NUB

I mitt innersta manar ditt ord: ”Sök Herren!” Dig, HERRE, vill jag söka.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Psaltaren 27:8