Psaltaren 27:6

Psaltaren 27:6 NUB

Jag kan lyfta mitt huvud inför mina fiender som omringar mig. Med glädjerop vill jag ge mitt offer i hans tält, och jag vill sjunga till HERRENS ära.
NUB: nuBibeln
Dela