Psaltaren 26
NUB

Psaltaren 26

26
Psalm 26
En oskyldig mans bön
1Av David.
Skaffa mig rätt, Herre,
för jag har levt ett klanderfritt liv.
Jag har förtröstat på Herren
utan att vackla.
2Sätt mig på prov, Herre,
utforska mig, granska hela mitt innersta!
3För jag har din nåd inför mina ögon
och din sanning som förebild.
4Jag sitter inte tillsammans med lögnare
och håller inte ihop med hycklare.
5Jag hatar de ondas samlingar
och vägrar att sitta hos de gudlösa.
6Jag tvättar mina händer i oskuld
och går runt ditt altare, Herre.
7Jag höjer min röst till tacksägelse
och förkunnar alla dina under.
8 Herre, jag älskar din boning, ditt hus,
platsen där din härlighet bor.
9Ryck inte bort mitt liv med syndarnas,
låt mig inte dö som de blodtörstiga,
10som har båda händerna fulla med onda planer
och högra handen med mutor.
11Men jag lever ett klanderfritt liv.
Befria mig och visa nåd!
12Jag står på fast grund,
och i församlingarna vill jag prisa Herren.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln