Filipperbrevet 2:6

Filipperbrevet 2:6 NUB

Fastän han till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid.
NUB: nuBibeln
Dela