Filipperbrevet 2:20

Filipperbrevet 2:20 NUB

Det finns ingen som känner ett sådant ansvar och intresse för er som han.
NUB: nuBibeln
Dela