Filipperbrevet 2:16

Filipperbrevet 2:16 NUB

när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristus dag. Då har mitt lopp och min möda inte varit förgäves.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Filipperbrevet 2:16