Lukas 24:45-49

Lukas 24:45-49 NUB

Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna. Han sa till dem: ”Detta är vad som står skrivet, att Messias ska lida och uppstå igen på den tredje dagen. Och omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min Fader har lovat. Men stanna här i staden tills ni utrustas med kraft från höjden.”
NUB: nuBibeln
Dela