Lukas 13
NUB

Lukas 13

13
Vänd om till Gud
1Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer som Pilatus hade dödat medan de offrade i templet.
2Jesus frågade då: ”Tror ni att dessa galileer var större syndare än de andra i Galileen? Var det därför de fick lida? 3Nej! Men jag säger er att om ni inte vänder om, så ska ni också mista livet#13:3 Jesus talar om det eviga livet..
4Och hur var det med de arton människor som dog när tornet i Siloa föll över dem? Var de större syndare än alla andra i Jerusalem? 5Nej! Men jag säger er att om ni inte vänder om, så ska ni också mista livet.”
6Sedan berättade han en liknelse: ”En man planterade ett fikonträd i sin vingård. Sedan kom han för att se om det fanns någon frukt på det, men han hittade ingen. 7Till sist bad han sin trädgårdsmästare att hugga ner trädet. ’Jag har i tre år kommit och letat efter frukt på det, utan att finna någonting’, sa han. ’Varför låta det ta upp näring ur jorden?’ 8Men trädgårdsmästaren bad: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så ska jag gräva runt det och ge det gödning. 9Kanske blir det fikon på det nästa år. Om inte, så kan du hugga ner det då.’ ”
Jesus botar en kvinna på sabbaten
10En sabbat när Jesus undervisade i synagogan, 11fanns där en kvinna som var handikappad på grund av en ande. Hon hade gått framåtböjd i arton år, och kunde inte räta på ryggen.
12När Jesus fick se henne, kallade han på henne och sa: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom!” 13Sedan lade han händerna på henne, och genast rätade hon på ryggen och började hylla Gud.
14Men synagogföreståndaren blev arg över att Jesus botade henne på sabbaten. ”Det finns sex dagar i veckan då man får arbeta”, sa han till folket. ”Ni kan komma och bli botade på dem, men inte på sabbaten!”
15Då svarade Jesus: ”Ni hycklare! Finns det någon av er här som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut den och ger den vatten? 16Men här har vi en Abrahams dotter som Satan hållit bunden i arton år, och så skulle hon inte få bli löst från sin boja bara för att det är sabbat!”
17Det fick hans fiender att skämmas, men folket gladde sig över de stora under han gjorde.
Liknelsen om senapsfröet och om surdegen
(Matt 13:31-33; Mark 4:30-32)
18Sedan sa han: ”Hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska jag använda? 19Det är som ett senapsfrö som en man sådde i sin trädgård. Det växte och blev till ett träd, där fåglarna kunde bygga bo bland grenarna.” 20Åter frågade han: ”Vad ska jag jämföra Guds rike med? 21Det är som när en kvinna blandar in surdeg i tre mått mjöl, så att hela degen blir syrad.”
Den trånga porten
(Matt 7:13-14; 7:2-23; 8:11-12)
22På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom olika städer och byar och undervisade. 23Och någon frågade honom: ”Herre, är det bara några få som blir räddade?”
Jesus sa då till dem: 24”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er, att många ska försöka komma in men inte lyckas. 25Och när husets herre väl har stigit upp och låst porten och ni då står utanför och bankar och ropar: ’Herre, öppna för oss!’, så ska han svara: ’Jag vet inte vilka eller varifrån ni är!’
26Då säger ni: ’Men vi har ju ätit och druckit tillsammans med dig. Och du undervisade på våra gator!’
27Men han ska svara: ’Jag känner er inte och vet inte varifrån ni är! Försvinn härifrån, alla ni orättens hantlangare!’
28Där ska ni gråta och skära tänder när ni blir utestängda från Guds rike och ser Abraham, Isak och Jakob därinne tillsammans med alla profeterna. 29Och människor ska komma från öster och väster, norr och söder och ta plats vid måltiden i Guds rike. 30Då ska de som är sist bli först, och de som är först bli sist.”
Jesus sörjer över Jerusalem
(Matt 23:37-39)
31Just då kom några fariseer till honom och sa: ”Gå genast härifrån, för Herodes tänker döda dig!”
32Jesus svarade: ”Hälsa den räven#13:32 Räven kan metaforiskt stå för 1. en klok och listig människa; 2. en oviktig person och 3. förstörelse. att jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och att jag på den tredje dagen når mitt mål. 33Ja, idag, imorgon och i övermorgon måste jag fortsätta min vandring, för en profet kan inte bli dödad någon annanstans än i Jerusalem.
34Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som sänts till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, precis som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 35Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Jag säger er: ni kommer inte att få se mig igen förrän ni säger: ’Välsignad är han som kommer i Herrens namn.#13:35 Se Ps 118:26.’ ”

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln