Lukas 12
NUB

Lukas 12

12
Jesus varnar för hyckleri
(Matt 10:26-27)
1Under tiden hade folk samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Men Jesus vände sig först till sina lärjungar och varnade dem: ”Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. 2Det finns ingenting gömt som inte ska komma fram och ingenting dolt som inte ska bli känt. 3Det ni har sagt i mörkret ska höras i dagsljuset, och det ni har viskat i någons öra i enrum kommer att ropas ut från hustaken.
Var inte rädda
(Matt 10:28-33)
4Till er som är mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men sedan inte kan göra något mer. 5Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att både döda och sedan kasta i Gehenna#12:5 Se not till Matt 5:21..
6Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Och ändå är ingen av dem glömd av Gud. 7Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda! Ni är mer värda än alla sparvar tillsammans.
Bekännelse och förnekelse
(Matt 12:31-32; Mark 3:28-29)
8Jag säger er, att om någon bekänner mig inför människorna, honom ska också Människosonen bekänna inför Guds änglar. 9Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. 10Vem som än säger något mot Människosonen kan få förlåtelse, men den som hädar den heliga Anden kommer aldrig att bli förlåten.
11När man drar er till synagogorna#12:11 Se not till Matt 10:17., makthavarna och myndigheterna, så oroa er inte för hur ni ska försvara er eller för vad ni ska säga. 12Den heliga Anden kommer i samma stund att låta er veta vad ni behöver säga.”
Liknelsen om den rika lantbrukaren
13Då sa någon i folkmassan: ”Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig.”
14Men Jesus svarade: ”Min vän, vem har satt mig till domare, så att jag kan avgöra tvister mellan er?”
15Vidare sa han till dem: ”Akta er för allt habegär! En människas liv är inte beroende av hur mycket hon äger.”
16Sedan berättade han en liknelse för dem. Han sa:
”En rik lantbrukare hade fått en stor skörd. 17Han gick och funderade på vad han skulle göra eftersom det inte gick att få in all skörd. 18Han sa: ’Nu vet jag, jag river ner mina gamla lador och bygger större. Då får jag plats både med skörden och med allt annat jag äger. 19Sedan kan jag slå mig till ro och säga till mig själv: Nu har du samlat så mycket att det räcker i många år. Koppla av nu! Ät, drick och roa dig!’
20Men Gud sa till mannen: ’Din dåre, redan i natt ska ditt liv tas ifrån dig! Vem ska då få allt som du har sparat ihop?’
21Så går det för den som samlar rikedomar åt sig själv men inte är rik inför Gud.”
Om att oroa sig
(Matt 6:25-33)
22Sedan sa Jesus till sina lärjungar: ”Därför säger jag er: oroa er inte för hur ni ska klara livet, hur ni ska få mat att äta och kläder att ta på er. 23Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. 24Tänk på korparna! De varken sår eller skördar, eller skaffar förråd eller lador, men Gud ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna? 25Vem av er kan med sina bekymmer förlänga sitt liv med en enda timma? 26Men om ni nu inte ens klarar så lite, varför oroar ni er då för allt annat?
27Tänk på liljorna hur de växer! De arbetar inte och spinner inte. Ändå säger jag er, att inte ens Salomo i all sin prakt var så klädd som de. 28Men om Gud nu ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas på elden, skulle han då inte ordna kläder åt er? Så lite tro ni har! 29Grubbla inte över vad ni ska äta och dricka. Oroa er inte för sådant. 30För sådant jagar all världens folk efter, men er Fader vet redan att ni behöver det. 31Sök först hans rike, så får ni det övriga också.
32Var inte rädd, du lilla hjord. Er Fader i himlen har beslutat att ge er riket. 33Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som aldrig slits ut och en skatt i himlen som är i säkert förvar, där ingen kan stjäla den och där ingen mal förstör. 34För där er skatt finns, där kommer också ert hjärta att vara.
Var beredda
(Matt 24:43-51; 25:1-13; Mark 13:33-37)
35Fäst upp era kläder#12:35 Man brukade fästa upp sina kläder för tjänst, arbete. och håll lamporna brinnande. 36Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från en bröllopsfest, så att de snabbt kan öppna dörren för honom när han knackar. 37Lyckliga är de som deras herre finner vakna när han kommer. Sannerligen säger jag er: han ska själv göra sig redo att tjäna, och han ska låta dem få slå sig ner vid bordet för att äta medan han passar upp dem. 38Kanske kommer han inte förrän vid midnatt eller till och med inte förrän strax före gryningen. Men lyckliga är de som är beredda.
39Ni ska veta att om husägaren bara visste när tjuven tänkte komma, skulle han hindra honom från att bryta sig in. 40Var beredda ni också, för Människosonen kommer tillbaka när ni minst av allt väntar det.”
41Petrus frågade: ”Herre, talar du denna liknelse bara till oss, eller gäller detta alla?”
42Herren svarade: ”Vem är som en trogen och klok tjänare, som av sin herre har fått i uppgift att ansvara för de andra tjänarna och ge dem mat när de behöver? 43Lycklig är den tjänaren om hans herre kommer hem och får se att han gör det han ska. 44Sannerligen säger jag er: en sådan trogen tjänare ska få ansvar för allt hans herre äger. 45Men om tjänaren säger i sitt hjärta: ’Min herre kommer inte än på ett tag’, och börjar misshandla de andra tjänarna och äta och dricka sig full, 46då ska hans herre komma en dag då han inte alls väntar honom, vid en tid som han inte vet om. Han ska slå honom i stycken och låta honom dela plats med dem som inte tror.
47Den tjänare som känner till sin herres vilja, men ändå inte förbereder sig eller gör vad hans herre vill, han ska straffas med många piskslag. 48Men den som inte är medveten om att han handlar fel och gör något straffbart, ska bara straffas med några få piskslag. Av den som har fått mycket kommer det att krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket, har också desto större ansvar.
Splittring väntar, inte fred
(Matt 10:34-35)
49Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och jag önskar att den redan brann! 50Men jag måste döpas med ett dop som väntar mig, och jag plågas svårt innan det är över. 51Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, utan splittring! 52Om fem personer bor i ett hus, kommer de i fortsättningen att leva splittrade, tre mot två och två mot tre, 53far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot svärdotter och svärdotter mot svärmor.”
Att tolka den tid man lever i
(Matt 16:2-3; 5:25-26)
54Sedan sa han till folket: ”När ni ser molnen torna upp sig i väster, så säger ni: ’Nu blir det regn.’ Och det blir det också. 55När det blåser sydliga vindar säger ni: ’Idag blir det hett!’ Och det blir det. 56Ni hycklare! Ni har lätt för att tyda tecken på jorden och himlen, men varför kan ni inte tyda den här tiden?
Gör upp med Gud innan det är för sent
57Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? 58När du är på väg med din motpart till domstolen, försök då komma överens med honom innan ni är framme. Annars kanske han drar dig inför domaren, som sedan låter sin medhjälpare ta hand om dig och sätta dig i fängelse. 59Jag säger dig: du slipper inte därifrån förrän du betalt till sista kopparslanten.”

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.