Johannes 14:1-3

Johannes 14:1-3 NUB

Låt inte era hjärtan oroas! Tro på Gud och tro på mig! I min Faders hus finns det många rum och om det inte vore så, skulle jag ju inte ha sagt att jag går för att göra i ordning en plats åt er. Om jag nu går bort för att göra i ordning en plats åt er, ska jag komma tillbaka och hämta er så att också ni kan vara där jag är.
NUB: nuBibeln
Dela

Johannes 14:1-3

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Johannes 14:1-3