Jakob 4:12

Jakob 4:12 NUB

Det finns bara en lagstiftare och domare, han som ensam har makt att rädda eller förinta. Men vilken rätt har du att döma andra?
NUB: nuBibeln
Dela