Jakob 3:3

Jakob 3:3 NUB

Genom att lägga ett betsel i munnen på en häst kan vi få den att lyda oss och styr då hela djuret.
NUB: nuBibeln
Dela