Hebreerbrevet 8:8

Hebreerbrevet 8:8 NUB

Men Gud anklagade folket för dess brister och sa: ”Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ingår ett nytt förbund med Israels och Juda folk
NUB: nuBibeln
Dela