Hebreerbrevet 8:3

Hebreerbrevet 8:3 NUB

En översteprästs uppgift är att bära fram gåvor och offer, och därför måste också denne bära fram något.
NUB: nuBibeln
Dela