Hebreerbrevet 8:1

Hebreerbrevet 8:1 NUB

Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan av Majestätets tron i himlen
NUB: nuBibeln
Dela