Hebreerbrevet 7
NUB

Hebreerbrevet 7

7
Melkisedek var präst åt Gud
1Denne Melkisedek var kung i Salem#7:1 Antagligen det nuvarande Jerusalem. Melkisedek nämns första gången i 1 Mos 14:18-20. och präst åt Gud den Högste. Det var han som mötte och välsignade Abraham, den gången Abraham kom tillbaka efter att ha vunnit ett slag mot kungar, 2och Abraham gav åt honom en tiondel av allting. Namnet Melkisedek betyder för det första ”rättfärdighetens kung”, men som Salems kung var han också ”fredens kung”. 3Han står där utan far eller mor eller släktregister. Hans tid saknar början och hans liv har inget slut. Därför är han lik Guds Son, präst för alltid.
4Tänk på hans storhet: patriarken Abraham gav honom en tiondel av det bästa krigsbytet. 5De av Levis#7:5 Levi var barnbarns barn till Abraham, och Levis efterkommande valdes ut till att bli präster många hundra år senare. ättlingar som blev präster fick enligt lagen ta emot en tiondel från folket, sina bröder, fastän de också härstammar från Abraham. 6Men Melkisedek hörde ju inte till denna prästsläkt, och ändå fick han ta emot en tiondel av Abrahams byte och välsigna honom som hade fått Guds löften. 7Och ingen förnekar att det är den ringare som välsignas av den som är större.
8I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde, men i det andra fallet en om vilken det vittnas att han alltid lever. 9Man skulle kunna säga att Levi, som får ta emot tionde, också gav tionde genom Abraham. 10Även om Levi ännu inte var född fanns han ju ändå i sin förfader Abrahams kropp när denne mötte Melkisedek.
Jesus är överstepräst som Melkisedek
11Om man nu hade kunnat uppnå fullkomlighet genom det levitiska prästämbetet – på den grunden hade ju folket fått lagen – varför skulle det då behöva komma en annan präst, en som var lik Melkisedek, och inte lik Aron? 12Men när prästämbetet ändras, måste också lagen ändras. 13Den präst som är omtalad här tillhör ju en annan stam där ingen någonsin har tjänstgjort vid altaret. 14Vår Herre kom från Judas stam, som alla vet, och Mose har ingenting sagt om några präster från den stammen.
15Det här blir allt klarare, när det nu uppstår en annan präst lik Melkisedek, 16en präst inte enligt lagens föreskrifter om jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. 17Det vittnas ju om honom:
”Du är präst för evigt,
så som Melkisedek.”#7:17 Se Ps 110:4.
18Alltså upphävs den tidigare föreskriften, eftersom den var svag och till ingen nytta. 19Lagen kan ju inte göra någonting fullkomligt. Men ett bättre hopp har infunnit sig, genom vilket vi närmar oss Gud.
20Detta skedde dock inte utan ed. De andra blev präster utan ed, 21men Jesus blev präst genom hans ed som sa till honom:
”Herren har svurit
och kommer inte att ändra sig:
’Du är präst för evigt.’ ”#7:21 Se Ps 110:4.
22Denna ed är garantin för det bättre förbund som Jesus har upprättat.
23De andra prästerna måste vara många, eftersom döden satte stopp för deras tjänst. 24Men eftersom han lever för evigt, är hans prästämbete oförgängligt. 25Därför kan han också för all framtid rädda dem som kommer till Gud genom honom. Han lever ju för alltid och kan vädja för dem.
26Jesus är just en sådan överstepräst som vi behövde, en som är helig, oskyldig, utan fläck, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 27Han behöver inte som de andra översteprästerna varje dag först offra för sina egna synder och sedan för folkets. Nej, det gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. 28De överstepräster som tillsätts enligt lagen är vanliga människor med svagheter. Men genom den ed som kom efter lagen har det tillsatts en som är Son och som är fullkomlig för evigt.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln