Hebreerbrevet 4:9

Hebreerbrevet 4:9 NUB

Därför har Guds folk en sabbatsvila att se fram emot.
NUB: nuBibeln
Dela