Hebreerbrevet 4:6

Hebreerbrevet 4:6 NUB

Det står alltså att några ska få komma in i den vilan, men de som först fick höra evangeliet kunde inte komma in, eftersom de var olydiga.
NUB: nuBibeln
Dela