Hebreerbrevet 4:5

Hebreerbrevet 4:5 NUB

Men på det här stället står det: ”De ska aldrig komma in i min vila.”
NUB: nuBibeln
Dela