Hebreerbrevet 4:4

Hebreerbrevet 4:4 NUB

Det är sagt någonstans om det sjunde dygnet: ”Gud vilade på det sjunde dygnet från allt sitt verk.”
NUB: nuBibeln
Dela