Hebreerbrevet 4:2

Hebreerbrevet 4:2 NUB

Vi har ju fått höra samma glada budskap som de en gång. Men de som hörde budskapet den gången hade ingen nytta av det, eftersom de inte tog emot det i tro.
NUB: nuBibeln
Dela