Hebreerbrevet 4:15

Hebreerbrevet 4:15 NUB

Vi har inte en överstepräst som inte förstår våra svagheter, utan en som själv har blivit prövad på alla sätt precis som vi, men utan synd.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 4:15