Hebreerbrevet 4:14

Hebreerbrevet 4:14 NUB

Då vi nu har en stor överstepräst som har farit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss hålla fast vid vår bekännelse.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 4:14