Hebreerbrevet 4:12

Hebreerbrevet 4:12 NUB

Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg, och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar.
NUB: nuBibeln
Dela

Hebreerbrevet 4:12

Dela