Hebreerbrevet 4:10

Hebreerbrevet 4:10 NUB

Den som går in i Guds vila får vila från sitt verk, så som Gud vilade från sitt.
NUB: nuBibeln
Dela